Miljøuka 2024

Klima- og naturkrisen er vår tids viktigste saker. Gjør vi nok for å ta vare på kloden slik at vi kan gi den videre til kommende generasjoner? Hvem har ansvaret, og hva kan du, jeg og kommunen gjøre?

Dette er noen av spørsmålene vi vil se nærmere på under Miljøuka i 2024. Hovedtemaet i år er «Hva gir vi videre til våre barn?», og i år foregår Miljøuka fra 3.-9. juni.

De siste årene har vi sett et sterkt engasjement for klima- og miljøsaken blant mange barn fra hele verden, men også stor skuffelse blant mange som hadde forventet seg mer og raskere handling fra de som bestemmer – de voksne! Også kongen berørte dette i årets nyttårstale, der han blant annet sa:

"Mange unge skriver til meg og uttrykker bekymring for at det ikke gjøres nok for å ta vare på naturen og jorda vår. Unge er i ferd med å gi opp voksne som ikke tar kraftige nok grep, og ikke fort nok. Jeg deler de unges bekymring, og deres utålmodighet. Håpet er at de nye målene verdens ledere har satt må bli fulgt av handling.
Vi trenger nå alles utålmodighet før tiden renner ut for oss.
Dette kan jeg ikke uttrykke sterkt nok."

Utydelig bilde fra en skog med grønn skogsbunn.

Hva slags natur etterlater vi til kommende generasjoner?

Selv om vi voksne anerkjenner at det det haster, skjer det for lite, og det går for sakte med å gjøre nødvendige endringer.

"Mange barn og unge er bekymret for naturvern og klima, men føler seg ikke sett og hørt av voksne. Barna opplever at voksne ikke tar ansvar i stor nok grad. 4 av 5 barn og unge mener det er viktig å hindre at dyre- og plantearter dør ut, og over 7 av 10 barn og unge mener det er viktig å stoppe klimaendringene. Tallet har økt fra 2022."
(Barnas klima- og miljørapport 2023).

De mest dramatiske konsekvensene av klima- og naturkrisen vil bæres av de yngste blant oss, og alle de generasjonene som enda ikke er født. Under Miljøuka 2024 ønsker vi å reflektere sammen over den viktige jobben som ligger hos oss voksne for å ta ansvar. Hvordan skal vi forvalte og bevare naturkapitalen for framtidens generasjoner? Blant annet ønsker vi å diskutere følgende spørsmål: Hvilke verdier prioriterer vi i samfunnsutviklingen, og hvordan tar vi hensyn til fremtidige generasjoner? Er vi mennesker i ferd med å ødelegge vårt eget eksistensgrunnlag, eller klarer vi å løse klima- og naturproblemene vi selv har bidratt til? Hvilke prioriteringer må gjøres for å reversere den negative natur- og klimautviklingen?

Sett av datoene allerede nå, fordi her blir det mange spennende, lærerike og relevante arrangementer for innbyggerne, bedrifter, frivillige organisasjoner, skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner. Vi i Kristiansand kommune jobber hardt for å presentere et givende og inspirerende program for både store og små!

Man kan allerede nå melde inn arrangementer for Miljøuka 2024

Vi er godt i gang med planleggingen av Kristiansand kommunes Miljøuka 2024 allerede, og vi vil presentere nyheter fortløpende.

- Ta gjerne kontakt med oss for å melde inn arrangementer, eller for å spørre om muligheter for å samarbeide/gjennomføre noe sammen med oss, sier klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas som er prosjektleder for Miljøuka.
- I år har vi som mål å ha programmet klart i mars. Det er også muligheter for å melde inn tips til arrangementer og aktiviteter som kan passe inn i Miljøuka, forteller hun.

HUSK at alle arrangementer og aktiviteter knyttet til klima, miljø og omstilling vil bli belyst gjennom mange forskjellige arrangementer og aktiviteter under Miljøuka.

Ta gjerne kontakt i dag med elizabeth.rojas@kristiansand.kommune.no for en uformell prat!

Du kan søke om midler fra Folkets klimadugnad for å gjennomføre arrangementer under Miljøuka 2024

Under Miljøuka ønsker vi at organisasjoner og innbyggere kan delta med sine egne prosjekter og arrangementer også! Derfor er det mulig å søke Folkets klimadugnad om støtte til initiativer og arrangementer som gjennomføres under Miljøuka. 

Vi håper at mange vil være med og bidra til å gjennomføre arrangementer som setter fokus på miljø og klima, og kanskje gjerne rettet inn mot barn og ungdommer, sier Elizabeth.

Mer informasjon om Folkets klimadugnad 2024.

Om Miljøuka

Miljøuka i Kristiansand er en årlig festival, som i 2024 arrangeres for sjette gang. Gjennom uka vil kommunen og en rekke organisasjoner og bedrifter samarbeide om å sette fokus på ulike temaer innenfor klima og miljø. Hensikten er å etablere en strategisk samarbeidsarena for deling av kunnskap og gode erfaringer, som kan inspirere til handling og omstilling av samfunnet. Verdens miljødag markeres den 5. juni, og derfor er Miljøuka lagt til første uka i juni.

Arenaer for å tenke og handle sammen

Miljøuka er blitt et viktig kontaktpunkt mellom kommunen og befolkningen, der kommunen utøver en rolle som samfunnsutvikler. Den bærende tanken med Miljøuka, er å skape en samarbeidsarena for næringsliv, akademia, frivillige organisasjoner, innbyggere og offentlige aktører.  I løpet av uka vil det legges til rette for arenaer som skaper god dialog, gir inspirasjon, og legger til rette for kunnskapsdeling, innovasjon og nytenkning – alt dette er sentralt for å omstille oss i en mer bærekraftig retning.

Gjensyn med Miljøuka 2023.

Publisert: 25. januar 2024 9:57
Oppdatert: 26. januar 2024 12:10