Karbonfangst – den nye utfordringen i kommunal og regional planlegging

For å begrense skadene på klima og natur som følge av global oppvarming, vet vi i dag at utslippskutt alene ikke er nok. Det er også nødvendig å fjerne CO2 som allerede er i atmosfæren. Karbonfangst ved både skje ved industrianlegg, forbrenningsanlegg og gjennom naturbaserte metoder.

Grabb som henter opp søppel

Avfall som ikke kan materialgjenvinnes må fjernes fra kretsløpet. På Returkraft energigjenvinner man avfallet til elektrisitet og fjernvarme gjennom forbrenning. (Foto: Jon Petter Thorsen)

Returkraft i Kristiansand viser vei

Returkraft energigjenvinningsanlegg er et levende eksempel på hvordan det offentlige kan samarbeide om miljøløsninger. Oppstarten av anlegget i 2010 representerte en av de største miljøsatsingene i Agder. Men Returkrafts samfunnsoppdrag fører også til et av regionens største punktutslipp av CO2.  Det ønskes nå å starte med karbonfangst for permanent lagring. Et slikt fangstanlegg representerer også en mulighet for karbonfjerning, ettersom omtrent halvparten av utslippene fra Returkraft stammer fra biogene karbonkilder.

Et dypdykk for folkevalgte, planleggere og næringsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner

Karbonfangst gir kommuner en mulighet til å redusere sitt klimaavtrykk. For at slike prosjekter skal bli en realitet kreves imidlertid godt samarbeid lokalt og at karbondfang blir en integrert del av kommunen langsiktig planlegging både økonomisk og mht. arealplanlegging/planbehandling.

Dypdykket om karbonfangst for å høre mer om Returkrafts satsing på karbonfangst. Fokus er hva dette krever med tanke på arealforvaltning og infrastruktur. Målgruppe for seminaret er derfor folkevalgte, arealplanlegger, klimanarlige og andre med ansvar for å sikre at karbonfangst blir en del av kommuner og regioners omstillingsstrategi. Dette er mao ikke et teknisk dypdykk for fagekspertene, men for deg som er vil bidra til at karbonfangst bli en del av «klimapolitikk 2.0» herunder være oppdatert på de muligheter karbonfangst, transport og lagring gir for lokal næringsutvikling.

For de spesielt interessert blir også anledning til å se nærmere på pilotmodellen for CO2-fangst inne på Returkrafts anlegg, hvor det for tiden testes ut ny membranteknologi.

Publisert: 11. mai 2023 13:36
Oppdatert: 11. mai 2023 14:25