Aktuelt

GrønnPraksis 2023 - med naturen i sentrum

8. juni 2023

GrønnPraksis 2023 - med naturen i sentrum

Årets GrønnPraksis-konferanse er vel gjennomført! Vi har hatt en fantastisk konferanse der vi har fått lære fra…

Systemendring i praksis - workshop med internasjonalt ledende kapasiteter

15. mai 2023

Systemendring i praksis - workshop med internasjonalt ledende kapasiteter

Dypdykket i omstilling gir deg innsikt et i to sentrale verktøy (rammeverk) for endring som trekker på både «det…

Karbonfangst – den nye utfordringen i kommunal og regional planlegging

11. mai 2023

Karbonfangst – den nye utfordringen i kommunal og regional planlegging

For å begrense skadene på klima og natur som følge av global oppvarming, vet vi i dag at utslippskutt alene ikke…

Fra Global Naturavtale til lokal planvask

10. mai 2023

Fra Global Naturavtale til lokal planvask

Kommunesektoren gis en sentral rolle i gjennomføringen av det nye regelverket for biologisk mangfold som ble vedtatt…

Fra polarisering til Innovativ fredsmekling i naturforvaltningen

10. mai 2023

Fra polarisering til Innovativ fredsmekling i naturforvaltningen

Det grønne skiftet er i økende grad preget av interessemotsetninger og til dels polarisering og konflikter. På…

Kick-off for sirkulærøkonomi 2.0

10. mai 2023

Kick-off for sirkulærøkonomi 2.0

ReThinking Nature betyr også en overgang til sirkulærøkonomi 2.0. Dette innebærer en kraftig utvidelse fra å det…

Karbonfangst – grønt næringssamarbeid på tvers av Nordsjøen?

2. mai 2023

Karbonfangst – grønt næringssamarbeid på tvers av Nordsjøen?

Karbonfangst var lenge en «månelanding». Mye tyder på at det nå kan realiseres mer «jordnære» løsninger.…

Utsira – natur, lokalsamfunn og havvind i praksis

27. april 2023

Utsira – natur, lokalsamfunn og havvind i praksis

Utsira er Norges minste i folketall, men når langt opp når det gjelder utvikling og innovasjon. Her er det etablert…