Kunstutstillingen åpnet av kulturdirektøren!

Kulturdirektør Camilla Jarlsby åpnet offisielt utstillingen i forbindelse med Miljøuka. Utstillingen står fra 24. mai til og med 10. juni.

– Kunst som endringsaktør skal aldri undervurderes. Kunsten har kraft i seg til å endre holdninger og politisk kurs. Kanskje kan kunsten under Miljøuka i år få oss til å gjøre oss noen refleksjoner om hvordan vi sammen kan dra lasset i samme riktige retning. Så la kunsten her i dag inspirere deg til å ta gode valg for klima og miljø, sa kulturdirektør Camilla Jarlsby i talen da hun åpnet utstillingen av kunstinstallasjoner i Rådhuskvartalet 23. mai.

Kulturdirektøren åpnet utstilling av kunstinstallasjonene fra «TING til TID" av Ane Skjævestad, og «Hors d’oeuvres” av Erlend Evensen og Katarina Cierna.

Utstillingen følger opp tema for årets Miljøuke, som er bærekraftsmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon. I installasjonene brukes det kun gjenbruksmaterialer, brukte ting, plast, brukte og ødelagte søppeldunker og klær. Tingene er blant annet hentet fra Avfall Sør og Blå Kors gjenbruksmarked.

Historiske linjer til bruk av kunst i formidling

– Vi tenker kanskje at bruken av kunst i klima- og miljøsammenheng er ganske ny. Men allerede i 1982 skapte den ungarsk-amerikanske kunstneren Agnes Denes verket «Wheatfield - a confrontation», sier Jarlsby.

På Manhattan i New York, to kvartaler fra Wall Street, sådde hun åtte mål med hvete!  Å plante og høste et hvetefelt på et landområde i New York til en verdi av 4,5 milliarder dollar (1982-penger) skapte et kraftig paradoks, og mye debatt! «Wheatfield» var et symbol, et universelt konsept som representerte mat, energi, verdenshandel og økonomi. Det refererte til dårlig forvaltning, avfall, sult i verden og økologiske bekymringer.

Kunstprosjektet synliggjorde våre feilslåtte prioriteringer, og er et kunstprosjekt som er minst like relevant og aktuelt i dag som det var for 40 år siden.

Dagens utfordringer

– Vi vet at vi lever i en verden hvor vi står overfor enorme utfordringer med tanke på overforbruk og fordeling av klodens ressurser. Holdningskampanjer og bevisstgjøring er viktig for å få oss som innbyggere til å være med på å ta ansvar for klodens velferd.

Som Denes viste i 1982, kan kunst og kultur være gode verktøy for å formidle slike budskap, både for barn og voksne. Og dagens utstilling har det samme potensiale, mener kulturdirektøren.

Grensen for materiell velstand er nådd for mange i vår del av verden.  Og vi vet at materiell vekst ikke lenger er bærekraftig. Kunst- og kulturopplevelser er et reelt alternativ til et stadig voksende privat forbruk. Kunst og kultur er en viktig del av det grønne skiftet og samtidig et svar på hva vi skal leve for i fremtiden.

– For å gjøre kunst- og kulturopplevelser til et reelt alternativ, må vi tenke lokalt, og kjenne til hva vi har av bærekraftige ressurser i vårt eget nærmiljø. Og vi må bruke ressursene aktivt. Du og jeg har et ansvar som publikum. For at aktiviteten skal være lokal og bærekraftig må vi være med på å ta ansvar - ved å delta i kunst- og kulturlivet. For det er kun deltakelse som vil skape mer aktivitet lokalt, understreker kulturdirektøren.

Kunstnere kan og skal pushe grenser

Kunstnerne Erlend Evensen, Katarina Cierna og Ane Skjævestad understreket alle i sin samtale med Knut Straume fra FN-sambandet, kunstnernes mulighet til å pushe grenser i samfunnet. Vi «dilter» ikke etter i samfunnet, men skal ligge i forkant og vise vei.

– Samtidig skal vår kunst være estetisk med budskap. Det skal være en grunn til å invitere folk til å bruke tid på å se på vår kunst, sier Evensen og Cierna.

– Vi må tørre å være den voksne i samfunnet som pusher grenser, sier Skjævestad.

Velkommen til å se, inspirere og la deg utfordre!

Kunstnerne Erlend Evensen og Katarina Cierna foran installasjonen «Hors d’oeuvres” laget av plastavfall.

Kunstner Ane Skjævestad foran utstillingen "fra TING til TID, som er laget av brukte ting og klær fra Avfall Sør og Blå Kors gjenbruksmarked.

Publisert: 25. mai 2022 11:32
Oppdatert: 12. juni 2022 20:25