Miljøuka skapte begeistring i Nærings- og eierskapsutvalget

Nærings- og eierskapsutvalget hadde et eget Bærekraftsmøte på agendaen 5. april i Bystyresalen. Rådgiver Kim Øvland ledet møtet hvor årets Miljøuke ble presentert sammen med flere sentrale arrangementer som finner sted under uka fra 30. mai til 5. juni.

Varaordfører Erik Rostoft oppsummerte møte som et taktskifte i diskusjonen om bærekraft, og et møte med gode presentasjoner som engasjerte.
 

Rådgiver Kim Øvland ledet Bærekraftsmøtet i Nærings- og eierskapsutvalget. Fra venstre: formannskapssekretær Anne-Lise H. Aabø, varaordfører Erik Rostoft (TVP) og kommunedirektør Camilla Dunsæd. Foto: Ragna Marie Henden

Miljøuka - bærekraftig sammen er de siste årene etablert som en godt kjent satsing lokalt, og arrangeres nå for fjerde gang.

I år tas skrittet videre med et program som vil trekke beslutningstakere og førende fagksperter fra hele landet til Kristiansand unde Miljøuka. Årets nye satsing er en nasjonal konferanse, GrønnPraksis 22, på Thon hotel Norge 30. og 31. mai.

Dette er en unik mulighet og setter Kristiansand på kartet som en kommune som går foran i arbeidet med bærekraftig klimaomstilling.

Miljøuka vil by på arrangementer som synliggjør utfordringer, fremmer løsninger og nye tanker, og gir inspirasjon som fører til handling og omstilling.

Følgende arrangementer ble presentert:

 • Miljøuka 2022, ved prosjektleder Elizabeth Rojas.
  Mål: Miljøuka har som mål å posisjonere Kristiansand kommune som en av de beste i Norge på å fremme klima- og miljøvennlige løsninger. Hensikten er å etablere en strategisk samarbeidsarena for deling av kunnskap og gode erfaringer som kan inspirere til handling og omstilling i samfunnet.
   
 • GrønnPraksis 22 - nasjonal arena og konferanse for bærekraftig klimaomstilling, ved direktør for byutvikling Ragnar Evensen.
  Mål: Dette må bli vår viktigste konferanse i år. Her må alle tenke at de må delta. Vi ønsker å arrangere konferansen årlig.
  Mer informasjon om konferansen GrønnPraksis 22 finner du her
   
 • Temadag om urbant landbruk, ved rådgiver Ole Magne Omdal hos Statsforvalteren.
  Mål: Kristiansand skal bli best på urbant landbruk.
  Mer informasjon om temadagen 1. juni finner du her
   
 • Spis grønt uka, ved Rolf T. Øygarden i Kvadraturforeningen.
  Mål: Kristiansand skal bli Norges grønneste matby.
  Mer informasjon om Spis grønt uka finner du her
   
 • Global Goals Word Cup, ved leder for Bærekraftsfestivalen Emma Lunden.
  Kristiansand er eneste sted i Norge hvor den globale fotballcupen arrangeres i år, 3. og 4. juni på Torvet
  Mål: Bidra til å nå bærekraftsmål både når det gjelder likestilling og inkludering.
  Mer informasjon om Global Goals Word Cup finner du her

Her kan du se presentasjonene som ble vist i pdf

Politikerne uttrykte stor begeistring for Miljøuka og arrangementene som ble presentert. Hele utvalget ønsker å delta på konferansen GrønnPraksis 22.

Nærings- og eierskapsutvalget ble også utfordret under møtet på følgende:
Hvilken rolle kan dere som lokalpolitikere ta for å bidra til mobilisering av næringsliv, foreninger og innbyggere til dette som blir kommunens viktigste arena for bærekraftig klimaomstilling i 2022?

Presentasjonene under Bærekraftsmøtet i Nærings- og eierskapsutvalget avsluttet med en klar utfordring til politikerne.

Det var mange engasjerte innlegg fra talerstolen under Bærekraftsmøtet. Både fra innledere og politikere:
(alle foto: Ragna Marie Henden)

Publisert: 10. april 2022 16:08
Oppdatert: 11. april 2022 8:43