Miljøuka 2023

I år foregår Miljøuka fra 5.-11. juni, og temaet er «Biologisk mangfold». Sett av datoene allerede, for her blir det mye spennende som skjer! 

Portrett av Lars Verket

Miljøuka har også jubileum, for den blir nå arrangert for femte gang av Kristiansand kommune. I år er det klimarådgiver Lars Verket som har fått jobben med å koordinere alle aktivitetene som skal skje rundt om i Kristiansand kommune. 

- Vi har kommet i gang med planleggingen, og vil presentere nyheter fortløpende fremover. I mars skal programmet være klart. Det er også muligheter for å komme med tips til arrangementer, eller melde inn arrangementer som kan passe i Miljøuka. Ta kontakt med lars.verket@kristiansand.kommune.no 

Årets tema, «Biologisk mangfold» setter fokuset på alt liv i naturen - både dyr og planter. Et stort mangfold av arter, gir naturen større livsstyrke. Det biologiske mangfoldet er spesielt utsatt for arealtap og endring. Temaet er spesielt knyttet til bærekraftsmålene 12-15 som kalles Miljømålene: 

12: Ansvarlig forbruk og produksjon 
Forbruk og produksjon legger beslag på arealer og fører i mer eller mindre grad til klimagassutslipp og annen forurensning. Dette påvirker det biologiske mangfoldet. 

13: Stoppe klimaendringen 
Endringer i klimaet endrer også livsforholdene til alt annet som lever. Enten det er mennesker, dyr og planter. Derfor er det viktig for det biologiske mangfoldet og stoppe klimaendringen. 

14: Liv under vann 
Å ta vare på økosystemene under vann er en viktig forutsetning for biologisk mangfold. 

15: Liv på land 
Det samme gjelder selvsagt på land. En viktig forutsetning for sunne økosystemer både til lands og under vann er arealer. I desember vedtak FNs naturpanel at en går inn for vern av 30% av arealet både til lands og til havs innen 2030. 

Gjennom arrangementer i Miljøuka vil biologisk mangfold bli belyst gjennom mange forskjellige arrangementer og aktiviteter. 

Historie: 

Milljøuka arrangeres i uka som inneholder datoen 5. juni, og det er ikke tilfeldig. Det er nemlig Verdens Miljødag (FN). Den har blitt markert på verdensbasis siden 1972. I 1972 skjedde det mye. Miljøverndepartementet i Norge ble opprettet, og Stockholmskonferansen (UN Conference on the Human Environment) ble arrangert fra 5.-16. juni. I etterkant av denne ble FNs Miljøprogram (UNEP) realisert. Rapporten «Limits to Growth» kom også dette året, og skapte stor debatt. NASA hadde også sin siste månelanding, og 23. desember ble det verdenskjente bildet av kloden vår tatt – «The Blue Marble». Så dette er bakteppet til at Verdens Miljødag er 5. juni, på startdatoen til Stockholmskonferansen. 

Starten på den internasjonale miljøbevegelsen settes gjerne til 1962, da boka «Den tause våren» av Rachel Carson ble lansert. Den fikk stor oppmerksomhet i USA. Disse tankene kom også til Norge, og vi fikk en naturfilosofisk bevegelse rundt filosofen Arne Næss

Publisert: 12. januar 2023 10:01
Oppdatert: 16. januar 2023 9:16