Generell informasjon

SANGKONKURRANSE SKOLETOGET
Jurymedlemmer plassert langs marsjruta stemmer på de beste sanginnslagene. De tre beste skolene premieres: 1. premie kr 2500,-, 2. premie kr 1500,- og 3. premie kr 1000,-

TEGNEKONKURRANSE
Det har også i år vært tegnekonkurranse for barneskolene. Alle som har deltatt får diplom. Tre elever premieres med billetter og premieposer fra Dyreparken.

Fra venstre: Tegning av Anne Tollerup Bardal - 1. trinn Tunballen skole, Tegning av Zainab Ahmadi - 5. trinn Slettheia Skole, Tegning av Malin Solberg - 6. trinn Strømme skole.

Fra venstre: Anne Tollerup Bardal - 1. trinn Tunballen skole, Zainab Ahmadi - 5. trinn Slettheia Skole, Malin Solberg - 6. trinn Strømme skole.

BESTE INNSLAG I BORGERTOGET
Jurymedlemmer plassert langs marsjruta stemmer på de tre beste/mest kreative innslagene i borgertoget. De tre beste gruppene premieres: 1. premie kr 2500,-, 2. premie kr 1500,- og 3. premie kr 1000,-

UNNGÅ OPPHOPING VED TOGENES AVSLUTNING
Deltakere i skoletoget og borgertoget henstilles til å fortsette langs Strandpromenaden. NB: Kjøretøyene i borgertoget fortsetter rett frem i Kongens gate ved avslutning.

UNNGÅ STANS I TUNNELEN
Når skoletoget og borgertoget passerer Festningsgata, stoppes all trafikk ved utgangen av tunnelen.

VIS HENSYN TIL MUSIKKORPSENE
Gi plass til korpsene i hele gatebredden.

TIL RUSSEN
Ikke løp inn i musikkorpsene. Det er lett å skade musikantene, spesielt blåserne.

TIL DELTAKERE I BORGERTOGET
Vi oppfordrer deltakere i borgertoget til å holde en grei flyt i toget.

SØPPEL
Hold kommunen ren. Vi ber alle om å benytte søppelbøtter evt. ta med søppel hjem.

BUSS
Det er mangel på parkeringsplasser i sentrum. For å unngå kaos oppfordrer vi alle til å ta bussen. Se informasjon her.

Heliumballonger
Vi minner om forbudet mot heliumballonger som gjelder i hele kommunen.

Annonse Annonse

Annonse: