Søgne

Revelje

07:15

Solta, Høllegada, Høllebrygga

Søgne Skolekorps

07:30

Ausvigheia

Søgne Musikkorps

08:10

Ålo

Søgne Musikkorps

08:50

Torvmoen

Søgne Skolekorps

09:20

Vedderheia ved barnehagen

Søgne Skolekorps

09:50

Langenes

Søgne Musikkorps

10:35

Høllen

Søgne Musikkorps

Program

08:00

Rådhuset, 1. Søgne sjøspeidergruppe og Søgne Skolekorps deltar.

08:20

Grunnlovsmarkering.

Jan Olav Brufjell taler og legger ned blomster ved bautaen til Syvert Amundsen ved Søgne gamle kirke.

10:55

Krigsminne-markering. Minnestøtta ved hovedkirka over falne Søgne-folk under 2. verdenskrig.

Minneord og bekransning ved Helge Andresen. Søgne Røde Kors danner flaggborg. Søgne Skolekorps spiller.

11:15

Skoletoget.

Fra Lunde ved YX Søgne Bilservice:Søgne Musikkorps, Lunde skole, Tinntjønn skole.

11:20

Skoletoget.

Ved hovedkirka/Heimklang starter følgende: Flaggborg, Søgne Skolekorps, Langenes skole 50 år, Nygård skole, Tangvall skole.

Før avgang spiller begge korpsene ett vers av «Ja, vi elsker dette landet».

12:15

Festarrangement Rådhustorvet.

Velkomstord. Nasjonalsangen første og siste vers. Kongesangen 1. vers. Ungdomsappell fra ungdomsskole elever. Tale for dagen ved Jostein Andreassen. Oppvisning ved Søgne danseklubb. Sang av Søgne bygdekor. Oppvisning ved Søgne Turnforening.

Folketoget passerer forbi det nye kjøpesenteret og går opp mot rundkjørringen på Hølleveien ca kl 13.55.

12:00 - 15:00

Kafé og kiosk.

Kafé i Biblioteket i Rådhuset ved Søgne Skolekorps.

12:00 - 15:00

Salgsboder.

På festplassen vil Søgne Håndballklubb, Søgne Ungdomslag, Søgne turn og Søgne Skolekorps ha salgsboder. Salg av blant annet vafler, kaker, pølser, is, slush, kaffe, brus, med mer. Fiskedam for barna.

13:40

Oppmøte for folketoget.

13:50

Start fra Tangvall skole og Stemveien.

Rute: Tangvall Skolesenter – følger veien mot rundkjøring på Høllevein - Toftelandsveien - Klepplandsveien - nordsiden av omsorgsenteret - Marie Føreids vei - Toftelandsveien - undergangen - Rådhusveien og toget slutter på parkeringsplassen ved Mega.

Toget har et kort stopp ved hovedinngangen til Søgne omsorgsenter hvor «Ja, vi elsker dette landet» spilles.

16:00

Grendearrangementer.

  • 16.00 Nygård skole ved Søgne gamle prestegård.
  • 16.00 Lunde skole.
  • 16.00 Langenes skole.

Alle steder: leker og underholdning for hele familien, samt salgsboder.

Trafikk

11.00–12.15
Lundeveien og Tangvallveien mellom YX Søgne Bilservice og Tangvall skole, samt Rådhusveien, er stengt for biltrafikk under avviklingen av skoletoget.

13.40–14.30
Tangvallveien, Hølleveien, Toftelandsveien, Klepplandsveien og Marie Føreids vei, er stengt under avvikling av Folketoget.

Parkering

Parkeringsplassene syd og vest for Søgne Konditori og parkeringsplassene nord og øst for Mega er stengt kl. 08.00 – cirka 14.30, da stedet er reservert sluttplass for skoletoget og første del av folketoget med barnehagene. Foreldrene kan hente barna sine her.

Det oppfordres til at folk setter bilene på Park and ride, ved kunstgressbanen nord for E39, ved Rema 1000, Kiwi og Coop Exstra og foran Søgne omsorgssenter. Parkeringskjelleren ved Tangvall skolesenter vil være åpen fra kl. 10.00–18.00 (gratis)

Alle oppsatte parkering forbudt-skilter må respekteres.

Toaletter

Åpne toaletter kl. 10.00–15.00 i 1. etasje på innbyggertorget.

Kjøretøy i folketoget

Bare forhåndspåmeldte kjøretøy innen fristen kan delta i toget.

Annet

Det er ikke tillatt med gassblåser i Skoletoget. Alt fortaussalg i tilknytning til Rådhustorvet er forbeholdt de lag og foreninger som arbeider med gjennomføringen av dagen. 17. mai-komiteen ber om at dette blir respektert.