Torridal

07:00

Salutt.

Torridal skolemusikkorps & Janitsjaren spiller rundt bygda.

09:45

Oppstilling av toget ved Bunnpris på Strai.

10:00

Toget går fra Ytre Strai til Torridal ungdomsskole.

Utdeling av is til barna som har gått i toget. Kiosksalg, fiskedam og leker på kunstgresset.

11:00

Åpning fra scenen inne.

Konsert med Torridal skolemusikkorps og Torridal Janitsjar. Avsluttes med nasjonalsangen, alle reiser seg og aktiviteter utendørs pauses

11:15

Åresalg med premier fra lastebilen starter.

11:20

Tale for dagen.

11:40

Appell ved eleveråd på ungdomskolen.

11:50

Underholdning fra scenen.

12:15

Utdeling av priser.

Utdeling av pris for beste innslag i barnetoget og til vinner av tegnekonkurransen.

12:30

Trekning av maikalender.

Kiosk og åresalg fortsetter.

14:00

Arrangementet avsluttes.