Finsland

10:30

Gudstjeneste i Finsland kirke.

12:00

Folketoget

Fra skolen til Åkset sag og tilbake.

Oppstilling: Flaggborg – Finsland skole 1.–10. trinn – Finsland barnehage – alle andre. Vær med i toget eller stå langs ruta!

Kiosksalg, leker og aktiviteter for store og små. Fiskedam - luftgeværskyting - pilkast - hesteskokasting - natursti - m.m.

19:00

Folkefest i Finslandshallen Festtaler ved Anne Lise Riseng Sang av The Strangers.

Bevertning: Kaffe og kaker. Premieutdeling. Underholdningskomiteen.

Velkommen til 17. mai-feiring!