Program

Her finner du programoversikt over Samhandlingskonferansen 2023.

Konferansier var kommunalsjef for innbyggerdialog i Kristiansand kommune, Elisabeth Engemyr.

Du finner opptak av alle innleggende i programmet under.

Torsdag 12. oktober 

09:30 - 09:40

Velkommen.

v/ordfører i Kristiansand.

09:40 - 10:30

Tillitsbasert styring og ledelse.  

v/førsteamanuensis i offentlig styring og ledelse ved universitet i Roskilde, Tina Øllgaard Berntzen. 

Presentasjon finner du her.

10:30 - 11:15

Fremtidens kommuner – behov for å finne nye løsninger i samarbeid med innbyggerne. 

To kommunale toppledere vil dele sine tanker om utviklingen som må skje sett i lys av kommunenes fremtidige tjenester, oppgaver og innbyggernes forventninger. En professor forteller om erfaringer med arbeidet i Randesund bydelsråd. To representanter fra Ungdommens bystyre vil i sine innlegg fortelle om ungdommens forventning til framtidskommunen. 

  • Camilla Dunsæd - kommunedirektør i Kristiansand kommune
  • Jørn Cruickshank – professor i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Agder.
    Styremedlem i Randesund bydelsråd i to år
  • Henriette Klemo-Hjemdal – leder av Ungdommens bystyre i Kristiansand
  • Aida Clarke Stavdal - nestleder av Ungdommens bystyre i Kristiansand
  • Tore M. Andresen - bydelsdirektør på Nordstrand i Oslo kommune

Opptak finner du her.
Presentasjon finner du her (Camilla Dunsæd)
Presentasjon finner du her (Jørn Cruickshank)

11:15 - 11:30

Pause

11:30 - 12:30

Paneldebatt med innspill fra salen. Norske kommuner – hvor går vi? 

Debatt mellom Camilla Dunsæd, Tore M. Andresen, Tina Øllgaard Bentzen, Jørn Cruickshank, Henriette Klemo-Hjemdal og Aida Clarke Stavdal. Debatten ledes av redaktør Gunnar Stavrum.

Opptak finner du her.

12:30 - 13:30

Lunsj. 

13:30 - 14:30

Fra Opgang til Opgang - et relasjonelt ansettelsestiltak med fokus på hele familiens trivsel, som skal gå over fra prosjekt til normal drift i Århus kommune. 

v/avdelingsleder Pernille Randrup-Thomsen.

Opptak finner du her.

Presentasjon finner du her.

14:30 - 15:00

Pause.

15:00 - 16:00

Nye mønstre - en koordinert, tverrfaglig innsats til barnefamilier med lav inntekt. Målet med satsningen er å bryte mønsteret hvor utfordringer overføres fra en generasjon til neste generasjon.

v/avdelingsleder Ingvild Skår og familiekoordinator Inger Lise Sannes fra Nye mønstre avdelingen i NAV Kristiansand. 

Opptak finner du her.

Presentasjon finner du her.

16:00 - 16:15

Spørsmål

18:30

Middag på Sjøhuset

Fredag 13. oktober 

09:00 - 09:45

Hvordan får vi samskaping mellom frivilligheten og kommunen?

v/professor Eugene Guribye, NORCE.

Opptak finner du her.

Presentasjon finner du her.

09:45 - 10:00

Pause.

10:00 - 10:45

Med Hjerte For Arendal – hvordan jobber vi? 

10:45 - 11:15

Erfaringer om samarbeid mellom frivilligheten og omsorgstjenester på Kleplandstunet. 

v/enhetsleder Unni Birkrem, avdelingsleder Lena Tjøm og spesialkonsulent Phally Long Prum.

Opptak finner du her.

Presentasjon finner du her.

11:15 - 12:15

Lunsj.

12:15 - 13:15

Foreldreråd – sammen om de gode løsningene 

v/prosjektlederne Mette Marie Revheim og Andreas Hasselgård.   

Opptak finner du her.

Presentasjon finner du her.

13:15 - 13:45

Pause.

13:45 - 14:45

Idretten som verktøy for inkludering.

Styreleder Even Øgrey Brandsdal i Våg FK i Kristiansand

Opptak finner du her.

Presentasjon finner du her.

14:45 - 15:00

Oppsummering og innspill fra deltakere. 

v/assisterende oppvekstdirektør Svein Ove Ueland.

Publisert: 26. august 2022 7:57
Oppdatert: 26. oktober 2023 13:05