Program

Programinnholdet oppdateres.

Torsdag 27. oktober

09:30

Registrering av konferansedeltakerne

10:30 - 10:45

Velkommen ved Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland

10:45 - 11:30

Relasjonell velferd: Å skape livskvalitet for alle.

Ottar Ness

11:30 - 12:30

Lunch

12:30 - 14:30

Områdeløftet Saupstad-Kolstad i Trondheim: Hvordan kan relasjon til stedet bli en viktig kraft for byutvikling? Og byutvikling en kraft for lokalsamfunnet?

Are Risto Øyasæter og Lene Markussen

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:00

Innbyggernes modell – Pilot i 0-24-satsingen i Trondheim

Sara Andersson og Kristin Tveranger Alfer

16:00 - 16:45

Heidi Thommessen

16:45 - 17:00

Avrunding – sluttkommentar. Hva har vi hørt?

Kommunalsjef forskning og innovasjon, Eirik Abildsnes, Kristiansand kommune

19:00

Middag

Haubitz låve
Unike atmosfære. Her går gamle rustne kjettinger i ett med glinsende krystallglass, vedkubber pryder veggene såvel som gamle filmlegender i gullrammer.

Fredag 28. oktober

09:00 - 09:45

Mindre system – mer borger. Århuskompasset

Niels Højberg

09:45 - 10:45

Innbyggerperspektiv

  • Gunnhild Ruud Lindvig: En drøm om samhandling som ikke gikk i oppfyllelse.  2022-03-22_fvn.pdf 
  • Janne Rommetveit og Inger Lise Tønnesland: Betydningen av samhandling. Eksempel fra Energiverket 
  • Espen Andre Gusdal: Betydningen av samhandling. Eksempel fra Jegersberg gård
  • Hvorfor involvere brukere? Refleksjoner ved enhetsleder Livsmestring helse øst, Bjarte Austvik
10:45 - 11:15

Pause

11:15 - 12:00

Eksempler på innbyggerinvolvering fra Kristiansand:

12:00 - 12:15

Avrunding og veien videre

Prosjektleder Svein Ove Ueland, Samhandlingskommunen Kristiansand

12:30

Lunch

Publisert: 26. august 2022 7:57
Oppdatert: 12. oktober 2022 12:50