Program

Her finner du programoversikt over Samhandlingskonferansen 2023.

Konferansier vil være kommunalsjef for innbyggerdialog i Kristiansand kommune, Elisabeth Engemyr.

Torsdag 12. oktober 

09:30 - 09:40

Velkommen.

v/ ordfører i Kristiansand.

09:40 - 10:30

Tillitsbasert styring og ledelse.  

v/ førsteamanuensis i offentlig styring og ledelse ved universitet i Roskilde, Tina Øllgaard Berntzen. 

10:30 - 11:15

Fremtidens kommuner – behov for å finne nye løsninger i samarbeid med innbyggerne.  

Tre toppledere vil dele deres tanker om utviklingen som må skje sett i lys av kommunenes fremtidige tjenester, oppgaver og innbyggernes forventninger.

  • Kommunedirektør i Trondheim kommune, Morten Wolden. 
  • Kommunedirektør i Kristiansand kommune, Camilla Dunsæd.
  • Bydelsdirektør på Nordstrand i Oslo kommune, Tore M. Andresen.
11:15 - 11:30

Pause

11:30 - 12:30

Paneldebatt med innspill fra salen. Norske kommuner – hvor går vi?  

Debatt mellom Camilla Dunsæd, Morten Wolden, Tore M. Andresen og Tina Øllgaard Bentzen. Debatten ledes av redaktør Gunnar Stavrum.

12:30 - 13:30

Lunsj. 

13:30 - 14:30

Fra Opgang til Opgang - et relasjonelt ansettelsestiltak med fokus på hele familiens trivsel, som skal gå over fra prosjekt til normal drift i Århus kommune. 

v/ avdelingsleder Pernille Randrup-Thomsen.

14:30 - 15:00

Pause.

15:00 - 16:00

Nye mønstre - en koordinert, tverrfaglig innsats til barnefamilier med lav inntekt. Målet med satsningen er å bryte mønsteret hvor utfordringer overføres fra en generasjon til neste generasjon.

v/ avdelingsleder Ingvild Skår og familiekoordinator Inger Lise Sannes fra Nye mønstre avdelingen i NAV Kristiansand. 

16:00 - 16:15

Spørsmål

18:30

Middag på Haubitz låve.

Unike atmosfære. Her går gamle rustne kjettinger i ett med glinsende krystallglass, vedkubber pryder veggene såvel som gamle filmlegender i gullrammer.

Fredag 13. oktober 

09:00 - 09:45

Hvordan får vi samskaping mellom frivilligheten og kommunen?

v/ professor Eugene Guribye, NORCE.

09:45 - 10:00

Pause.

10:00 - 10:45

Med Hjerte For Arendal – hvordan jobber vi? 

v/ leder Lisbeth Iversen.

10:45 - 11:15

Erfaringer om samarbeid mellom frivilligheten og omsorgstjenester på Kleplandstunet. 

v/ enhetsleder Unni Birkrem, avdelingsleder Lena Tjøm og spesialkonsulent Phally Long Prum.

11:15 - 12:15

Lunsj.

12:15 - 13:15

Foreldreråd – sammen om de gode løsningene 

v/ prosjektlederne Mette Marie Revheim og Andreas Hasselgård.   

13:15 - 13:45

Pause.

13:45 - 14:45

Idretten som verktøy for inkludering og integrering. 

v/ daglig leder Geir Torvund, Tor Aanonsen og Jesse Ohene Aboagye fra Vigør Samfunn.

14:45 - 15:00

Oppsummering og innspill fra deltakere. 

v/ assisterende oppvekstdirektør Svein Ove Ueland.

Publisert: 26. august 2022 7:57
Oppdatert: 3. juli 2023 10:55